Jotech tecknar ramavtal med Sellihca

Sellihca Kvalificeringssystem används idag av ledande energibolag i Norge och Sverige. Bolagens målsättning är att använda Sellihca för att välja ut leverantörer vid de flesta upphandlingar. Jotech har tecknat ett ramavtal som innebär att vi är kvalificerade att utföra uppdrag inom Jotechs hela kompetensområde åt företag som anlitar Sellihcas tjänster. Bland dem kan nämnas Vattenfall, E.ON och Göteborg Energi.

read more