Kompetens

Vår kompetens inom hårdvara, mjukvara och maskinteknik i kombination med decennier av erfarenhet innebär att Jotech Design har erfarenhet av en lång rad framgångsrika full-serviceuppdrag – projekt som inkluderar allt från specifikationer och utveckling till upphandling och inköp samt kvalitetssäkring av serieproduktion.

Full-serviceuppdrag

Vi kan erbjuda ett full-serviceuppdrag, där Jotech levererar kompletta designlösningar, projekt, system, moduler och produkter. Detta gäller även tjänster som provning och verifiering.

Kompetens till salu

Vi kan erbjuda kunderna möjlighet att antingen anlita våra konsulter för arbete i kundens egen organisation, eller av att använda sig av Jotech såsom projektkontor i Jotech Designs lokaler som kan bemannas med resurser från både kund och Jotech.

Löpande produktutveckling

Vi kan erbjuda löpande projekt & konstruktionsstöd i form av projektledare, projektplanering, konstruktörer, inköpare och kvalitetsingenjörer både tekniskt alternativt kostnads- och kvalitetsperspektiv.

Kompetensområden

 • Projektledare
 • Koordinator
 • Systemkonstruktör
 • Komponentkonstruktör
 • HW konstruktör
 • SW konstruktör
 • Funktionsutvecklare
 • Provningsingenjör
 • Beräkningsingenjör
 • Produktionstekniker
 • Inköpare
 • Inköpstekniker
 • Kvalitetsteknik
 • Change management