Weldtech

Ett urval av tjänster och kapacitet hos Weldtech:

  • Smidning
  • Plåttillverkning
  • Industriservice
  • Maskinbearbetning
  • Plasmaskärning
  • Prototyptillverkning / begränsad tillverkning
  • Materialhanteringsprodukter
  • Design, ritningar & 3D modeller

Samverkan med ägaren Jotech Design gör att vi kan erbjuda fullservice-uppdrag på Weldtech.